Ainulehine soovalk

Ainulehine soovalk (Malaxis monophyllos)

ENG – White Adder`s mouth, RU – Мякотница однолистная

Fotode autor: 1 – Arto-Randel Servet, 2 – Jaak Neljandik, 3-4 – Ülle Jõgar

Iseloomulikud tunnused: 

Kõrgus 12-35 cm.

Lehed: tavaliselt üks (alla 2 cm lai) munajaselliptiline leht, vahel esineb ka teine, kuid palju väiksem.

Pikas õisikus kuni 100 väikest rohekaskollast õit.

Õitseaeg: juuni, juuli

Kasvukoht: Soostunud segametsad, sood. Kõdusoo- ja madalsoometsad, madal- ja allikasood, veekogude kaldad.

Kaitsekategooria: II kategooria

Kasutatud: Heljo Krall, Toomas Kukk, Tiiu Kull … [jt.], toimetaja Malle Leht (2010). Eesti taimede määraja. Tartu: Eesti Maaülikool, Eesti Loodusfoto. 447 lk.


Vaata ainulehise soovalgu levikukaarti Eesti taimede uue levikuatlase tööversioonis.

Täiendavaid andmeid võib vaadata looduskaitseregistri elektroonilise andmebaasi EELIS infolehel.

Leiukohtade andmeid võiks registreerida loodusvaatluste andmebaasi (LVA) kodulehel.