Meedia

Eesti Loodus 2023/5-6 Valge tolmpea, Eesti looduse iludus
Eesti Loodus 2022/1 Balti sõrmkäpp: huvitav ja tavaline, lk 38-41