13. mail looduskaitsekuu avaüritusel Tallinna Botaanikaaias sai Ester Valdvee looduskaitse hõbemärgi.

13. mail looduskaitsekuu avaüritusel Tallinna Botaanikaaias sai Ester Valdvee looduskaitse hõbemärgi.

Ester Valdvee on Eesti taimestiku ühe omapärasema liigirühma – orhideede ehk käpaliste – tutvustaja ja kaitsele kaasa aitaja. Tema eestvõttel on alates 2010. aastast valitud aasta orhidee, keda on ajakirjanduse vahendusel laiemalt tutvustatud ja tema leiuinfot kogutud. Samuti on ta aktiivselt osalenud Eesti haudelindude levikuatlase koostamisel ning fenoloogiliste andmete kogumisel, samuti linnustiku seiramisel.

Fotol vasakult Karin Poola, Aiki Jõgeva, Ester Valdvee, keskkonnaminister Rene Kokk, Anne Nurgamaa, Marju Kõivupuu, Uudo Timm.