Puhtu sõrmkäpp

Puhtu sõrmkäpp (Dactylorhiza majalis subsp lapponica, sün Dactylorhiza vironii)

Fotode autorid: 1 – 2 Jaak Neljandik, 3 – Arto-Randel Servet

Iseloomulikud tunnused:

Kõrgus 20-50 cm.

Lehti 4-5, nad on nii keskelt kui aluselt ühelaiused ning lamedad, täppideta ja lühidalt aheneva tipuga. Lehed on pikad ja lehtede tipud ulatuvad vähemalt õisiku aluseni.

Õisi 15-35, õied on peaaegu mustrita, suhteliselt suured ning hele-roosakaslillad, pikkade kandelehtedega. Huule keskhõlm on teravatipuline, sageli külgmistest pikem.

Õitseaeg: juuni

Kasvukoht: Niiskel rannaniidul valgusrikkas kohas.

Kaitsekategooria: I kategooria

Ruthe sõrmkäppa (Dactylorhiza ruthei) kirjeldati esmakordselt 19. saj lõpus Saksamaal Usedomi saarel. 1952. a leiti Läänemaal Puhtus orhideed, mille botaanik Vilma Kuusk määras 1974. a Ruthe sõrmkäpaks. Selle taksoni käsitlus on viimastel aastatel oluliselt muutunud. Vahepeal aastakümneid kadunud ja väljasurnuks peetud liik taasavastati Usedomi saarel 1997. a. Kuna Usedomi ja Eesti populatsioone lahutab 750 km ja taimed on selgelt erinevad, arvavad mõlemat kasvukohta külastanud Euroopa botaanikud, et tegemist on kahe eraldi kujunenud hübriidse päritoluga taksoniga. Seetõttu vääriksid Puhtus kasvavad sõrmkäpad omaette liiginime, milleks on pakutud puhtu sõrmkäppa (Dactylorhiza vironii). Sellise tõlgenduse korral on Puhtus tegemist selle liigi ainsa kasvukohaga kogu maailmas.

Kasutatud: Heljo Krall, Toomas Kukk, Tiiu Kull … [jt.], toimetaja Malle Leht (2010). Eesti taimede määraja. Tartu: Eesti Maaülikool, Eesti Loodusfoto. 447 lk.

Kirjandus: Kreutz, C.A.J. „Beitrag zur Taxonomie und Nomenklatur europäischer, mediterraner, nordafrikanischer und vorderasiatischer Orchideen“. Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 24 (1): 77 – 141, 2007;

Delforge, P., Kreutz, C.A.J. „Remarks on Estonian orchids“. Natural. belges 86 (Orchid. 18), 2005.


Vaata puhtu sõrmkäpa levikukaarti Eesti taimede uue levikuatlase tööversioonis.

Täiendavaid andmeid võib vaadata looduskaitseregistri elektroonilise andmebaasi EELIS infolehel.

Leiukohtade andmeid võiks registreerida loodusvaatluste andmebaasi (LVA) kodulehel.