Tänavu sisestati loodusvaatluste andmebaasi kokku 57 aasta orhidee – soo-neiuvaiba – vaatlust.

Tänavu sisestati loodusvaatluste andmebaasi kokku 57 aasta orhidee – soo-neiuvaiba – vaatlust.
Vaatlusi laekus 12 maakonnast, enim Põlvamaalt (15), Tartumaalt (10) ja Jõgevamaalt (9). Ühtegi
soo-neiuvaiba vaatlust ei registreeritud Ida-Viru, Rapla ja Viljandi maakonnas.
Andmebaasi kantud kasvukohtades varieerus soo-neiuvaipade arvukus ühest taimest mitme
tuhandeni. Tuhande või rohkema taimega vaatlusi registreeriti Järvamaal Prääma külas, Põlvamaal
Heisri, Häätaru, Karaski ja Tiido külas ning Võrumaal Ruhingu külas.
Aktiivseim vaatleja oli Avo Veermäe, kes lisas andmebaasi 17 soo-neiuvaiba vaatlust 4 maakonnast.
Kokku sisestas vaatlusi 15 inimest. Suur aitäh neile! Kõige aktiivsemale aasta orhidee vaatlejale
paneb EOKK välja ka väikese auhinna.
Kes veel ei ole lugenud, siis põhjalikud artiklid soo-neiuvaiba kohta ilmusid ajakirjas Eesti Loodus nr
1/2020 (autoriks Tiiu Kull) ning 9. juunil Postimehe õppelehes Sinu Mets nr 59 (autoriks Arto-Randel
Servet). Artiklitega saab tutvuda http://www.eestiloodus.ee/arhiiv/Eesti_Loodus01_2020.pdf ja
https://www.eramets.ee/wp-content/uploads/2020/06/Sinu_Mets_2020_2_web.pdf
Aasta alguses korraldas EOKK koostöös ajakirjaga Täheke aasta orhidee joonistusvõistluse, millele
laekus 130 tööd lastelt vanuses 4-15 aastat. Žürii hindas töid kolmes vanuseklassis, tunnustades
eeskätt loovust ning taime olemuse õnnestunud tabamist. Kõik laekunud tööd ning auhinnasaajate
nimekirja leiab EOKK kodulehelt (https://orhidee.ee/joonistusvoistlus-taheke-ajakirjas/).